A VONESZO (Volt Nevelők Szolgálata) fókuszában a HATÉKONYSÁG

  • Jó napot, VONESZO Alapítvány? Szeretnék ruhát, játékokat és édességet felajánlani karácsonyra!
  • Megtisztel érdeklődésével, de mi másképpen adományozunk. Érdekli hogyan?
  • Ó, nagyon is! El tudná most mondani nekem, mire gondol?
  • Nagyon szívesen!

A „VONESZO” a VOlt NEvelők SZOlgálata szavak első betűinek összeolvasásából ered, így azt is jelzi, kik és azt is, hogy miért hozták létre szervezetünket. Az első önkéntesek és maga az alapító is korábban mind erdélyi árvákkal foglalkoztak, így maguk tapasztalhatták meg – és a mai napig tapasztaljuk is –, hogy újragondolt és hatékonyabb módszerekkel hathatósabb segítséget lehet nyújtani a támogatott intézményeknek és személyeknek.

Természetesen kétségtelenül fontos, hogy a gyermekvédelmi intézményeket minél többen támogassák, azonban mi azt valljuk, egyáltalán nem mindegy, hogy a támogatók miként teszik azt.

A fontosabb ünnepek előtt hatalmas halmokban álló édesség, ruha vagy akár játék lehet a percnyi törődés – egyáltalán nem elhanyagolható vagy értéktelen – jele, de nem biztos, hogy ezzel lehet a legtöbbet tenni azért, hogy az intézményből kikerülő gyerekek majd sikeres életet élhessenek, hogy hasznos tagjaivá válhassanak a társadalomnak.

És jogosan merülhet fel a kérdés, vajon a szürke hétköznapokkal, az év maradék 360 napjával mi a helyzet? A VONESZO leginkább ezzel a 360 nappal foglalkozik. A gyerekekkel foglalkozó szociális szakemberek (nevelők/nevelőszülők/szülők) szakmai támogatása ugyanis legalább annyira fontos ahhoz, hogy a mindennapokban helyt tudjanak állni, érezzék munkájuk fontosságát, szakmai támogatást kapjanak, segítséget saját fejlődésükhöz, nehézségeik feldolgozásához, hogy ne égjenek ki, ne fásuljanak bele emberpróbáló munkájukba, hogy képesek legyenek a legtöbbet nyújtani a gondjaikra bízott gyerekekért. Alapfeladatunknak ennek a valós igénynek a kielégítését tekintjük.

2012-es megalakulásunk óta Alapítványunk esetében persze nem csak a vállalt feladatok száma nőtt, de a munkánkhoz szakmai tudásukkal, kreativitásukkal, saját idejükkel és energiájukkal hozzájáruló önkéntesek köre is hatalmas bővülésen esett át.

Jelenleg évi több mint tizenöt programunk valósul meg, hat helyszínen, ami által közel százhúsz gyermeket, szülőt, nevelőt, nevelőszülőt érünk el, ehhez több, mint harminc önkéntes járul hozzá a munkájával Magyarország határain belül, valamint Erdélyben és Kárpátalján egyaránt.

Célunk a Kárpát-medence területén élő hátrányos helyzetű személyek (túlnyomó részt gyermekek, fiatalok) és családjaik gondozása érdekében olyan komplex – adományozási, szociális, gondozói, oktatási-továbbképzési, nevelési, pszichológiai, szabadidős – feladatok ellátásával térítésmentes segítséget nyújtani, ami előmozdítja erkölcsi, szellemi és fizikai fejlődésüket, azáltal is, hogy az őket ellátó különféle intézmények nevelőinek, oktatóinak, ápolóinak, munkatársainak segítünk a minél hatékonyabb, képzettebb munkavégzés elérése érdekében.

Az igazán HATÉKONY szociális segítségnyújtás véleményünk szerint akkor valósulhat meg, ha ezen alapelvek mentén építjük ki a támogatási rendszert.


Rendszeresség

Rendszeresség

Rendszeresen és kiszámíthatóan, előre megbeszélt módon vagyunk jelen.

Személyesség

Személyesség

Minden esetben megkérdezzük, hogy mire van szükség.

Kicsik és nagyok

Kicsik és Nagyok

Figyelmünk kiterjed a gyermekre, gondozottra és a nevelőre.