Cégeknek jó tudni

A VONESZO Alapítvány közhasznú, így jár az adókedvezmény a cégeknek

A Frobes Magazin* szerint (cikk lent) azért nem ad pénzadományt a cégek 18%-a, mert nem kérnek tőlük. Mi most céljainkra, a jövő évi programjainkra kérünk.

A cégeknek, vállatoknak lehetőségük van adománnyal segíteni a közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek – s így a “VONESZO” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány – működését, mely a gazdasági társaságot adókedvezményre jogosíthatja.

Bár nem ez az elsődleges szempont, de a gazdálkodó szervezetek részéről egy civil szervezetnek nyújtott adomány kapcsán felmerül a kérdés, hogy a támogatást a támogató – aki társasági adó alanya – el tudja-e számolni költségként, illetve kapcsolódik-e ahhoz esetleg adókedvezmény is?

Mi minősül adománynak?

A hatályos jogszabályi rendelkezés szerint a közhasznú szervezet tevékenységének támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti, vagy nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, melyhez nem kapcsolódik az adományozónak, vagy a hozzá köthető személyeknek vagyoni előnye.

(Nem minősül vagyoni előnynek, ellenszolgáltatásnak a támogatás tényének, az adományozó nevének, tevékenységének megjelenítése.)

Az adomány lehet egyszeri, illetve tartós adományozás.

Milyen kedvezményre jogosult a támogató?

Egyrészt elismert költség az adóalapnál, azaz a cégnek nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás adóévi ráfordításként elszámolt összegével. Továbbá adóalap-csökkentő tételként érvényesítheti azt, ami a támogatás tartalmától függ,
mely kétféle lehet.

a) Közhasznú civil szervezet egyszeri támogatása az adományozót a támogatási összeg 20%-ának megfelelő adóalap-kedvezményre jogosítja, legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig.

b) Amennyiben az adományozó cég a civil szervezettel tartós adományozási szerződést köt, a támogatás 40%-ának megfelelő adóalap-kedvezményt érvényesíthet (szintén legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig).

A tartós adomány szabályai ugyanakkor kötöttebbek.
Akkor minősülhet egy támogatás tartós adománynak, ha:

  • a támogató és a közhasznú szervezet között írásban rögzített megállapodásban
  • az adományozó vállalja, hogy
  • egy bizonyos pénzösszeget adományként
  • legalább 1+3 évig a szervezet számára évente, legalább azonos összegben
  • ellenszolgáltatás nélkül biztosítani fog.

Mind a 20%-os, mind a 40%-os mértékű adóalap-kedvezmény érvényesíthetőségéhez a juttatott támogatásokról Alapítványunktól – a törvényi előírásoknak megfelelő tartalmú – igazolást kap, legkésőbb az adóév végéig.

Ha idei évben szeretné, hogy cége az adományozók táborához tartozzon és – akár karácsonyi ajándékozás helyett, akár partnereik, ügyfeleik és maguk nevében – egy közhasznú szervezet munkáját segítené támogatásával, kérjük válassza a VONESZO Alapítványt!

Alapelveinkről, tevékenységünkről bővebb információt honlapunkon vagy Facebook oldalunkon talál.

Köszönjük, hogy munkánkat támogatja:
A VONESZO Alapítvány Csapata

“VONESZO” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány
Unicredit: 10918001-00000084-50800003

*A Forbes Magazin cikke itt olvasható.