Nagyszőlősi családtámogatás bővebben

Kárpátalján 2006-ban elindult a családtípusú gyermekotthonok támogatási rendszere. Ez a rendszer további támogatásra szorul. Ebben veszünk részt. Hogyan?

A VONESZO-modell

Példánkban végigvezetjük, hogy milyen lehetőségekkel tud egy házaspár 7 magyar gyermeket befogadni. A gyermekek állami intézményekből jönnek, szüleik lemondtak róluk. Maximum 10 gyermek befogadására ad normatívát az állam, példánkban 7 gyermek befogadására nézünk számokat.

Egy házaspár – aki önálló jogi személy lesz – tehát, magához fog venni 7 gyermeket. A törvény pedig kimondja, hogy 5 gyermek örökbefogadása után, jogosultak a családok az ukrán, állami normatívára. Ezt hívja a törvény és mi is, család típusú gyermekotthonnak.

Ekkor az ukrán állam gyermekenként 34.400,- forintnak megfelelő hrivnyát ad a családnak, illetve a szülőknek 84.000,- forintot összesen, más munkájuk pedig nem lehet.

Segítség a számításhoz: A gyermek az államtól a létminimum összegének a dupláját kapja, melyet fent említettünk, ugyanakkor korosztályonként változik az összeg. A szülők ketten összesen a 35%-át kapják fizetésként, az összes gyerekek utáni támogatásnak, de az összeg nem haladhatja meg a minimál bér dupláját.

A hét gyermeknek havonta levonnak a jövőjére, melyet ebből az összegből egyenesen egy bankkötvényre utalnak ki. A mi példánkban a 7 gyermek után 34.300,- forint összesen. (4900 forint/gyermek/hó) Így tehát, az általunk befogadni kívánt 9 fős család (7 gyermek 2 felnőtt) 300.500,- forintból kellene, hogy megéljen.

Ukrajnában a megélhetéshez szükséges küszöb kisebb, mint Magyarországon, de mégsem elegendő ez az összeg számukra. Ugyanis, úgy lehet számolni, hogy egy családban akkor lehet minőségi nevelést és biztos jövőt adni a gyermekeknek, ha családtagonként 50.000,- forint bevételt prognosztizálnak. Így tehát a példánkban szereplő 9 fős család bevétele 450.000,- forintnak kellene lennie.

Összegezve a 9 főre:
Családtípusú gyermekotthonunk bevétele (normatíva): 300.500,- forint/hó
A megélhetéshez szükséges összeg: 450.000,- forint/hó
Hiány, amire rendszeres adományokat gyűjtünk: 149.500,- forint/hó

Segítség a VONESZO részéről

Ma egyházak és alapítványok azzal segítik a családtípusú otthont működtető családokat, hogy ingatlant adnak nekik, ahol minimálisan kell csak hozzájárulni a költségekhez. Segítenek az iskoláztatásban, nyaraltatásban, és sokszor adnak tisztító és tisztálkodó szereket, valamint élelmiszer adományt. Ez biztosítja a családok számára, azt a hiányzó 150.000,- forintot.

Szeretnénk a családoknak mi ehhez hasonló támogatást biztosítani. Olyan önkormányzati, egyházi ingatlanokat keresünk fel, melyeket 20-25 évre megkaphatunk egy-egy család befogadására. A helyi egyházak és civil szervezetek, már nem vagy nehezen tudják azt a szociális támogatást adni a családoknak, amit mi fogunk biztosítani.

Mitől más a VONESZO támogatása

Röviden: A VONESZO három dolgot visz egyszerre a leendő otthonaiba.

 • anyagi biztonság;
 • önkéntesek jelenléte;
 • folyamatos szakmai támogatás.

A családi típusú gyermekotthonok szociális támogatását a család, a gyermek és az ifjúság szociális szolgáltatási központjai végzik, amely magában foglalja a jogi, pszichológiai, társadalom-pedagógiai, társadalmi-gazdasági, társadalmi és orvosi és a megfelelő feltételek megteremtését célzó információs szolgáltatásokat. { A (7) bekezdést a Minisztertanács N 107 (107-2006-n) határozatának megfelelően egy bekezdéssel egészítik ki február 06}

Ötödik éve támogatunk kárpátaljai családokat, és azt tapasztaljuk, hogy az állam legnagyobb igyekezete ellenére is, hiányt szenvednek a családok a fent megjelölt szociális támogatásokban.

Jelentkezz önkéntesnek! KATT IDE!

Mi, a VONESZO kiterjedt önkéntes hálózattal rendelkezünk. A mi feladatunk lesz, hogy szakmai és laikus önkéntesek segítségével tömjük ki a réseket és adjuk biztonságos szociális támogatást az anyagi támogatásunkon túl.

 1. Rendszeres ventiláló, szupervíziós lehetőség a szülőknek. Az ilyen alkalmak lehetőség arra, hogy először elmondják gondjaikat, elakadásaikat a szülők, majd szakemberektől valódi segítséget kapjanak.
 2. A gyermekek folyamatos követése, életkoruknak megfelelő segítő beszélgetések, illetve kortárs csoportok megtartó, emelő strukturált jelenléte.
 3. Önkéntes pedagógusok, laikus önkéntesek folyamatos jelenléte, akik a tanulásban segítenek, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel külön felzárkóztató programok keretein belül foglalkoznak.
 4. Rendszeres orvosi szűrés, melyet szintén egy orvosokból álló önkéntes csapat fog végezni.
 5. Érzékenyítés. A szociális ágazatban dolgozó önkénteseink előadásai, work shop jellegű megjelenései nem csak a családjainknak, hanem az erre nyitott családoknak szervezett alkalmak keretén belül.
 6. Egyéb települések otthonaiban, iskoláiban dolgozók bevonása. Fontos számunkra, hogy olyan közösséget, hálózatot hozzunk létre, ahol a magyar ajkú nevelők és tanárok egyfajta fóruma kialakulhat. Rendszeresített előadások és work-shopok lennének széles körben. Így tudnánk a benei, beregszászi, rahói, huszti, ráti és más településen élő nevelőket és tanárokat bevonni a programba.

A VONESZO mint fenntartó

Számos sikeres kampányunk, a társadalomba beágyazottságunk biztosíték a családok számára. Már most megkezdjük a havi rendszeres támogatásnak az előteremtésére a források felkeresését. A fenntartáshoz természetbeni támogatások és anyagi hozzájárulások segítségével fogjuk biztosítani a családok fent megjelölt havi hiányát.

Rendszeres havi fenntartási költségünk 150.000,- forint,  melyhez szeretettel várjuk adományaikat.

Felújításért cserébe megkapunk használati joggal egy ingatlant Nagyszőlősön a katolikus egyháztól. Számításaink szerint a mintegy 15 millió forintos ingatlan felújítása 2 millió forintból megoldható. Számunkra, ez hatalmas segítség a berbeadótól.

A várható költségek:

 • kert rendezése 500.000,- forint
 • új fatüzeléses kazán beszerelése 600.000,- forint
 • nyílászáró csere 200.000,- forint
 • a ház régebbi részének szigetelése 700.000,- forint

Távlati célunk

Hármasával hozzunk létre gyermekotthonokat, és a gyermekeknek egyfajta tanodát is üzemeltetünk. Nem csak a saját otthonaikban dolgozó, hanem egész Kárpátalján élő nevelőknek beszélgetéseket, kurzusokat, konferenciákat szervezzünk. Ez az, amire már nincs kapacitása az egyháznak és a térségben dolgozó egyéb szervezeteknek.