Digitális kompetenciák fejlesztése

English Below

Sikerrel zárult az első digitális fejlesztés projektünk.

Díjátadó 2019.06.22, Zsobok


Info tréningeket tartottunk 2019 tavaszán, közben laptopokat gyűjtünk, melyeket a programban résztvevő gyermekotthonos fiatalok megkapnak. Eddig 15 db gyűlt össze, 8 db került átadásra. KÖSZÖNJÜK az alábbi cégeknek!

4 db Dell típusú laptopot kaptunk a HÓD Industrial Solutions Kft jóvoltából.


4 db Windows operációs rendszerrel rendelkező 2Dell, 1Lenovo, 1Asus laptop érkezett a Meglepkék.hu jóvoltából.


4 db Windows operációs rendszerrel rendelkező Dell laptop érkezett a ArcelorMittal Construction Hungary jóvoltából.


A Laptopszalon kft. 1 db Windows operációs rendszerrel rendelkező HP ProBook laptoppal kedveskedett nekünk.


Az Intender Consulting Kft. 1 db Windows operációs rendszerrel rendelkező Lenovo laptoppal segítette munkánkat.


Az NGyL Partners Ügyvédi Társulat. 1 db Windows operációs rendszerrel rendelkező Samsung laptoppal segítette munkánkat.

KÖSZÖNJÜK!

Digitális esély 2018

Szakmai együttműködő partnereink az NHIT és az S.A.P. közös pályázati kiírásárán nyertünk, és 2019-ben egy zsoboki Digitális Falunap keretén belül mutatjuk be a program eredményét. Jelentkezz önkéntesnek!

Tartalomjegyzék:

  • A projekt rövid összefoglalója, komponensei
  • A projekt körülményei, terepismeret
  • A projekt várható eredményei
  • A FRISSÍTÉS képzés
  • A projektet megvalósító szervezet tevékenységeinek bemutatása
  • A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi feltételek összefoglalása
  • A projektet megvalósító csapat bemutatása

A projekt rövid összefoglalója, komponensei

A Digitális felzárkózás Zsobokon projekt célja a Bethesda Gyermekotthonban élők digitális írástudásának emelése, a digitális hátrányok csökkentése, a digitális világhoz a közelebb lépés segítése. A programnak 3 komponense van:

  1. FRISSÍTÉS – A Gyermekotthonban élő 16 -18 éves korosztályba tartozó 14 fő gyermek digitális írástudásnak javítása: 4 alkalom x (2×4) órában megvalósuló képzéssel. A képzés személyre szabott fejlesztési terv alapján történik, kezdeti tudásszint felmérésre építve, 3 fő informatikussal megtartva.
  2. VÍRUS IRTÁS – Nevelőknek támogató csoportos és személyes coaching beszélgetés – hiedelemmentesítés 4 x3 és 6x4x 1,5 órában. Témák az internet világa, a számítógépek világa, a mobiltelefonok, a gyermekek digitális érdeklődése, a digitális eszközök haszna és valódi veszélyeiről. Ahhoz hogy ez meg tudjon valósulni önkénteseink játszóházat csinálnak a gyerekeknek.
  3. KÖZÖS PLATFORM – Ez egy Digitális Falunap. A képzés végén rendezzük meg 2019 júniusban a Művelődési Házban. Ide a Zsobokon és a szórványban élő 25-30 fő 15 – 20 év közötti gyermekeket várjuk, ahol is a FRISSÍTÉS programon tanultakat mutatja be – kortárs tudásátadás jelleggel – a csapat a falunak. A cél, hogy a tudástranszfer megvalósuljon gyermekotthon és a falu fiataljai között.

A projekt körülményei, terepismeret:

Helyszín: Erdélyben, Szilágy megyében, Zsobok egy 300 fős református románul szinte nem beszélő zárt, konzervatív közösségű falu. Szórványiskolát működtet. A Bethesda Gyermekotthonban összesen 70 gyermek él, 6 (!) nevelő felügyeli őket. Áltlános iskolába a faluba, középiskolába Kolozsvárra járnak a fiatalok, többnyire szakmunkásképzőbe és kevésbé szakközépbe.

A projekt várható eredményei:

14 fő gyermekotthonban élő 16-18 éves gyerek, célcsoportba tartozó gyermek információs társadalomhoz felzárkózására képzésen vesznek részt, digitális hátrányaik kortársaihoz képest csökkenni fognak; laptop park bővül összesen 1 db-ról fejenként 1 db-ra; a nevelők információs és digitális eszközökkel kapcsolatos félelmei csökkennek; gyerekek motivációi a nevelők számára világosabb lesz, nevelői eszköztár bővül; a gyermekek laptophoz és wifi-hez való hozzáférési ideje megnő; A VONESZO tudásmegosztást generál a Gyermekotthon 15 és Zsobok 25-30 fiatalja között.

A projektet megvalósító szakmai csapat bemutatása.

Jarmaczki Enikő vagyok. Jelenleg a Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft. munkatársaként digitális kompetenciafejlesztéssel foglalkozom. Korábban az Oktatási Hivatalban projektasszisztensként majd projektmenedzserként nemzetközi és unios projektek megvalósításában működtem közre. Okleveles közgazdászként diplomáztam a Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika szakán. A VONESZO csapatához 2018 májusában csatlakoztam önkéntesként. A Digitális felzárkózás Zsobokon projektben az egyéni fejlesztési tervek kialakításáért és az oktatásért leszek felelős.

Madarász András vagyok, a VONESZO tagja, már négy éve. A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem Gazdaságinformatika Bsc szakon. Jelenleg a KPMG-nél dolgozom a Digital Audit Center osztály IT vezetőjeként. A VONESZO-val szeretnénk segíteni a zsoboki otthonban élő gyerekeknek a digitális felzárkózását Word, Excel, PPT használat oktatásával. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a mai munka világában, azonban nekik nem jut esélyük e programok használatának elsajátítására. A projektben oktató leszek.

Kovács Enikő vagyok, jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy MSc szakos hallgatója. Tanulmányaim során sokszor tapasztalom, hogy mennyire megkönnyítik az életemet a digitális megoldások. 2019 januárjában csatlakoztam a VONESZO-önkéntes csapatához, és a DigitálisEsély projektben oktatóként veszek részt, hogy az általam hasznosnak tartott ismereteket tovább tudjam adni a gyerekeknek.


Hello!

There is a small team whose purpose is to help those in need wisely by giving them the things they need to live a better life in the 21st century. We are dedicated to help disadvantaged children to develop digital competences or take advantage of the opportunities offered by digital devices.  (Families and institutions that we help have a big backlog in this field.)

There is also a need for tools which we also provide to develop digital competences or keep in touch with each other.

This spring and summer there is a program in which we organize a digital competence development training for 14 children. For 5 children, we already have a laptop, and we collect 9 more laptops for the other children.

In addition to this, we are in contact with 3 institutions and 10 families for whom we plan to organize a number of professional workshops and training. They will also need laptops, projectors, smartphones.

Please, if you want to help, support us with the tools needed to keep the training and programmes for the target group.

The success of these training programs depend greatly on the infrastructure (i.e. digital tools and computers). If you agree with our goals to help those in need, please support us with a donation.

Please let me know if you need any further details.

Yours Sincerely,