S.A.P. & NHIT – Digitális esély 2018

Szakmai együttműködő partnereink az NHIT és az S.A.P. közös pályázati kiírásárán nyertünk, és 2019-ben egy zsoboki Digitális Falunap keretén belül mutatjuk be a program eredményét. Jelentkezz önkéntesnek!

Tartalomjegyzék:

  • A projekt rövid összefoglalója, komponensei
  • A projekt körülményei, terepismeret
  • A projekt várható eredményei
  • A FRISSÍTÉS képzés
  • A projektet megvalósító szervezet tevékenységeinek bemutatása
  • A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi feltételek összefoglalása
  • A projektet megvalósító csapat bemutatása

A projekt rövid összefoglalója, komponensei

A Digitális felzárkózás Zsobokon projekt célja a Bethesda Gyermekotthonban élők digitális írástudásának emelése, a digitális hátrányok csökkentése, a digitális világhoz a közelebb lépés segítése. A programnak 3 komponense van:

  1. FRISSÍTÉS – A Gyermekotthonban élő 15 -18 éves korosztályba tartozó 10 fő gyermek digitális írástudásnak javítása: 4 alkalom x (2×4) órában megvalósuló képzéssel. A képzés személyre szabott fejlesztési terv alapján történik, kezdeti tudásszint felmérésre építve, 3 fő informatikussal megtartva.
  2. VÍRUS IRTÁS – Nevelőknek támogató csoportos és személyes coaching beszélgetés – hiedelemmentesítés 4 x3 és 6x4x 1,5 órában. Témák az internet világa, a számítógépek világa, a mobiltelefonok, a gyermekek digitális érdeklődése, a digitális eszközök haszna és valódi veszélyeiről. Ahhoz hogy ez meg tudjon valósulni önkénteseink játszóházat csinálnak a gyerekeknek.
  3. KÖZÖS PLATFORM – Ez egy Digitális Falunap. A képzés végén rendezzük meg 2019 júniusban a Művelődési Házban. Ide a Zsobokon és a szórványban élő 25-30 fő 15 – 20 év közötti gyermekeket várjuk, ahol is a FRISSÍTÉS programon tanultakat mutatja be – kortárs tudásátadás jelleggel – a csapat a falunak. A cél, hogy a tudástranszfer megvalósuljon gyermekotthon és a falu fiataljai között.

A projekt körülményei, terepismeret:

Helyszín: Erdélyben, Szilágy megyében, Zsobok egy 300 fős református románul szinte nem beszélő zárt, konzervatív közösségű falu. Szórványiskolát működtet. A Bethesda Gyermekotthonban összesen 70 gyermek él, 6 (!) nevelő felügyeli őket. Áltlános iskolába a faluba, középiskolába Kolozsvárra járnak a fiatalok, többnyire szakmunkásképzőbe és kevésbé szakközépbe.

A projekt várható eredményei:

10 fő gyermekotthonban élő 15-18 éves gyerek, célcsoportba tartozó gyermek információs társadalomhoz felzárkózására képzésen vesznek részt, digitális hátrányaik kortársaihoz képest csökkenni fognak; laptop park bővül 1 db-ról 5 db-ra; a nevelők információs és digitális eszközökkel kapcsolatos félelmei csökkennek; gyerekek motivációi a nevelők számára világosabb lesz, nevelői eszköztár bővül; a gyermekek laptophoz és wifi-hez való hozzáférési ideje megnő; A VONESZO tudásmegosztást generál a Gyermekotthon 10 és Zsobok 25-30 fiataljai között.

A jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi feltételek összefoglalása.

A projekt összköltségvetése: 1.285.000Ft.
A VONESZO önrésze, melyre az alábbi linken gyűjtünk: 685.000 Ft.
Kért támogatási összeg: 600.000 Ft.

Adománya megjegyzés rovatába írja be: “Digitális Esély 2018”

Köszönjük!

A projektet megvalósító szakmai csapat bemutatása.

Jarmaczki Enikő vagyok. Jelenleg a Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft. munkatársaként digitális kompetenciafejlesztéssel foglalkozom. Korábban az Oktatási Hivatalban projektasszisztensként majd projektmenedzserként nemzetközi és unios projektek megvalósításában működtem közre. Okleveles közgazdászként diplomáztam a Corvinus Egyetem Közgazdálkodás és Közpolitika szakán. A VONESZO csapatához 2018 májusában csatlakoztam önkéntesként. A Digitális felzárkózás Zsobokon projektben az egyéni fejlesztési tervek kialakításáért és az oktatásért leszek felelős.

Madarász András vagyok, a VONESZO tagja, már négy éve. A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem Gazdaságinformatika Bsc szakon. Jelenleg a KPMG-nél dolgozom a Digital Audit Center osztály IT vezetőjeként. A VONESZO-val szeretnénk segíteni a zsoboki otthonban élő gyerekeknek a digitális felzárkózását Word, Excel, PPT használat oktatásával. Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a mai munka világában, azonban nekik nem jut esélyük e programok használatának elsajátítására. A projektben oktató leszek.

Nagy János vagyok, VONESZO-önkéntes, végzettségem szerint okleveles közgazdász. Két éve a BCA Hungary Kft.-nél dolgozom informatikai tanácsadóként, ahol vezető telekommunikációs cégek és bankok informatikai rendszereinek tervezésével, tesztelésével foglalkozunk. Szintén két éve önkéntesként segítem a VONESZO alapítvány munkáját, melynek keretein belül már több, mint tíz alkalommal jártam Zsobokon. A XXI. században véleményem szerint nélkülözhetetlen az alapvető informatikai ismeretek elsajátítása, az ennél magasabb szintű tudás pedig kifejezetten előnyt jelent a fiatalok számára a munkaerőpiacon. A projektben oktató leszek.